maastokartta yritysjärjestely-mahdollisuuksiin

Yrittäjä on vaeltaja. Toinen tietää täsmälleen määränpäänsä – pyrkii kohti suoraviivaisesti, nopeasti ja maitohappoja säästelemättä. Toinen taas valitsee määränpäänsä matkan mukaan – vaivattomasti matkaa taittaen, ympäristöä ihaillen ja lopulta kenties kohteensa tavoittaen.

Myös omistaminen on matkan taittamista. Matka tehdään ryhmässä, kohti liiketoiminnan tavoitteita ja omistajien intressejä. Maasto muuttuu, seura vaihtuu ja määränpäät elävät.

On tilanteita missä kasvu vaatii kassaa, jonka haaliminen ilman omistusjärjestelyjä on sula mahdottomuus. Välillä taas omistajien henkilö- kohtaiset haaveet ja toiveet risteävät yrityksen arkisten välttämättömyyksien kanssa. Ja joissakin tilanteissa on sadonkorjuun aika, eli on viisautta kotiuttaa syntynyt varallisuus mahdollisimman tehokkaasti.

Yrityksen ja omistajiensa tilanteet muuttuvat, mutta ratkaisumalleja löytyy aina.

Muutostilanteessa on viisasta analysoida etenemisvaihtoehtonsa. Toisaalta työ on tehtävä tunne- ja tavoitetasolla, mutta toisaal- ta on oltava objektiivinen ja tehtävä taloudelli- sesti ksuja päätöksiä.

Mergertum Explorer tuo ulkopuolisen ja objektiivisen näkemyksen yrityksen muutostilanteiden ratkaisuvaihtoehtoihin.

Kannaltasi on edullista kartoittaa mahdollisimman laajasti ja tarkasti yritysjärjestelymahdollisuuksiesi maastokartta. Explorer-palvelutuotteemme tekee tämän yhteistyössä kanssasi, vankkaa kokemuspääomaamme hyväksikäyttäen.

Tuotamme neljässä viikossa kirjallisen näkemyksen etenemismahdollisuuksistasi suhteessa toiveisiisi ja tavoitteisiisi. Näkemys muodostetaan keskusteluihin ja ennakkomateriaaleihin pohjaten ilman ylimääräistä hukka-aikaa ja ilman turhaa jargonia.

1

Yrittäjä saa objektiivisen kokonaiskuvan eri vaihtoehdoista, näkemyksen mihin eri polut johtavat ja ovatko ne yrityksen tilanteessa kulkukelpoisia.

2

Napakan kirjallisen dokumentin toimenpidesuosituksineen.

3

Raportti sisältää myös näkemyksen yrityksesi arvosta yrittäjän näkökulmasta.

4

Loogisen ulkopuolisen näkemyksen omasi tueksi.

Viisas vaeltaja pyytää neuvoa siltä, jolle maasto on tuttu

Yrittäjä on vaeltaja. Viisas vaeltaja hakee neuvoa tahoilta, joilla on omaansa täydentävää tietoa ja näkemystä maastosta ja sen kartoittamisesta. Vaeltaja hakee lepopaikkoja, oikoteitä, juottopisteitä ja polkuja lopullisen matkansa suunnittelun tueksi. Tämä kaikki, jotta tehtävät valinnat olisivat viisaita.

Viisas ei koskaan joudu tilanteeseen, josta fiksu selviää.

Kyösti Moisio

  • Kokemusta listatun yhtiön toimitus- johtajuudesta, talousjohtajan tehtävistä, pankkilakimiehen sekä veroasiantuntan tehtävistä
  • Koulutukseltaan varatuomari
  • Mergertumin perustaja (vuodesta 2003)

Puh. 040 3100 122

Sami Alatalo

  • Pitkä rahoitusalan kokemus
  • Toiminut kiinteistö ja rakennusalan yrityksen toimitusjohtajana
  • Vahva kansainvälinen tausta ja kokemusta pörssiyhtiöistä
  • Koulutukseltaan varatuomari

Puh. 040 826 2066